Onze droom en ambitie is om met inwoners van Helden een gezonde inclusieve woon- en leefomgeving te realiseren waar zij prettig kunnen wonen en leven.

Droom & Ambitie

Het Concept

In de maanden juli en augustus 2023 hebben dorpsbewoners en professionals in een aantal sessies een concept uitgedacht voor de ontwikkeling van een innovatieve woon- en leefomgeving voor inwoners van de dorpskern Helden*. Hierbij is tevens de discussie gevoerd over wat ons gaat helpen en/of belemmeren bij de realisatie van deze woon- en leefomgeving. 

Opvallende uitkomsten van de sessies zijn de nadruk op gemeenschapsgerichtheid, preventie en leefstijl. Bewoners, het dorpsoverleg en professionals zijn het erover eens dat de toekomst van wonen niet alleen draait om architectuur en technologie, maar vooral om het creëren van een woon- en leefomgeving die de sociale cohesie en een gezonde leefstijl bevordert zodat bewoners langer zelfstandig kunnen functioneren en ook als het wat minder gaat een waardevol en betekenisvol leven kunnen leiden. De uitkomsten van de sessies zijn verwerkt op pagina 8 en 9. 

Eind oktober 2023 is het concept, tijdens de Nacht van het Dörp, ter informatie en verrijking voorgelegd aan bezoekers van het Kerkeböske. Hierop volgend is er een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Peel en Maas. Ruim 300 mensen hebben een online vragenlijst ingevuld en kenbaar gemaakt het initiatief te omarmen en hier graag te willen wonen.

Bouwplannen

Het bouwvoornemen omvat meer dan alleen wonen. Het is een totaalconcept waarin beleving en leefbaarheid wordt meegenomen. Dat vergt algemene voorzieningen en algemene buitenruimtes die aan de wensen van de initiatiefnemer moeten voldoen. De algemene voorzieningen (de ‘Boerderij’ met ondersteunende voorzieningen voor de zelfstandig wonende senioren) en het uitgebreide programma voor de buitenruimtes (beweegtuin, voedselbos, wandelpaden ommetje) vragen natuurlijk al de nodige ruimte.

Daarnaast zullen deze faciliteiten natuurlijk ook financieel gedragen moeten worden door de woningen en de bewoners in het plan die hiervan gebruik gaan maken. Dat resulteert in een planomvang waarvoor wij in Helden (door initiatiefnemers de uitgesproken wens om dit hier te realiseren) een goede locatie hebben proberen te vinden. Helden als kerndorp is aan veel zijde al omsloten door bepaalde functies en ingerichte ruimtes.

Heeft u vragen over
De Naober?

Neem gerust contact met ons op!